چکیده

 در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خود داری شود و مستقیماً به مسئله مورد مطالعه و اهداف آن، اساس کار، و میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار به‌ طور مختصر اشاره شود. در چکیده از ذکر جزییات کار، شکل‌ها، جدول‌ها، فرمول‌ها، و مراجع‌ پرهیز کنید.

چکیده حداکثر تا200 کلمه در یک یا دو پاراگراف بوده با قلم BNazanin اندازه 12 برای نوشتار فارسی و با قلم Times New Roman با اندازه 10 برای لغات انگلیسی نوشته شود.

واژه‌های کلیدی

حداکثر3 تا 5 واژه، مجزا شده با ویرگول، باقلم BNazanin اندازه 12، به صورت پررنگ Bold، برای نوشتار فارسی و با قلم Times New Roman با اندازه 11 برای لغات انگلیسی

 


1-   مقدمه

متن مقاله نیز همچون بخش چکیده، با قلم BNazanin اندازه 12 و قلم TimesNewRoman با اندازه 10 برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش‌ها باید باقلم BNazanin اندازه 13پررنگ و شماره‌گذاری شده با شروع از ١ و با تورفتگی از ابتدای خط و فضای سفید ۶  نقطه با بخش بالایی نوشته شود. کل متن (شامل چکیده) باید به‌ صورت تک فاصله و از دو طرف تراز،  با قلم BNazanin اندازه 12 نوشته شود.


2-   
طول مقاله

مقالات باید در اندازه‌ صفحه A4 چاپ شده باشند. تعداد صفحات مجاز برای مقالات حداقل 6 و حداکثر 15 صفحه می‌باشد. این تعداد صفحات با در نظرگیری تمامی شکل‌­ها، جداول و مراجع مقاله می­باشدهر مقاله باید به‌صورتPDF تهیه و ارسال شود. مسئولیت قابل‌نمایش بودن PDF تهیه‌شده، بر روی مرورگرهای معمول همچون AcrobatReader مستقیماً بر عهده نویسنده مقاله است. لذا قبل از  ارسال مقاله، از نمایش صحیح مقاله و فرمول­های آن، بر روی AcrobatReader موجود بر روی کامپیوتر دیگر اطمینان حاصل نمایید. برای این منظور، حتماً در هنگام تولید PDF، قلم بکار رفته را به‌صورت تعبیه‌شده (Embedded Font) استفاده نمایید. نویسندگان محترم مقالات باید توجه داشته باشند، همایش از پذیرش مقالاتی که خارج از این چارچوب تهیه شده باشند، معذور است. در هر بخش یا زیربخش یک یا چند بند (پاراگراف) وجود دارد. دقت شود که جملات هر بند زنجیروار به هم مربوط باشند و یک موضوع را دنبال کنند.

3-   حاشیه‌ها

حاشیه‌ بالا و پایین 2.5 سانتیمترو حاشیه چپ و راست 1.5 سانتیمتر باشد. این حاشیه برای تمام صفحات شامل صفحه اول نیز اعمال می‌گردد. تو رفتگی پاراگراف‌های بعدی 0.5 سانتیمتر است.

4-   عنوان بخش ها

عنوان بخش‌ها باید با قلم BNazanin اندازه 13 و پر رنگ و  شماره‌گذاری شده با شروع از ١ و با تو رفتگی از ابتدای خط و فاصله ۶ نقطه با بخش بالایی نوشته شود.

 

1-4-      عنوان زیربخش‌ها

عنوان زیر بخش‌ها باید با قلم BNazanin اندازه 13 و پررنگ و  شماره‌گذاری شده به‌صورت زیر بخش (مانند ۱-۱) نوشته شود.

5-   جدول‌ها و شکل‌ها

هر جدول یا شکل باید دارای شماره و عنوان و توضیح باشد که با قلم BNazanin پر رنگ و اندازه ١٠ نوشته شود. عنوان جداول به‌صورت وسط‌چین در بالای جدول و عنوان شکل‌ها به‌ صورت وسط‌چین در زیر شکل نوشته شود. ذکر واحد کمیت‌ها در جدول و شکل الزامی است. در متن مقاله باید به همه جداول یا شکل‌ها ارجاع داده شود.

حتی‌الامکان سعی شود نمودارهایی که از محاسبات و با استفاده از نرم‌افزارهایی مثل MATLAB به دست می‌آید به‌طور مستقیم وارد متن شود.

در غیر این صورت ابتدا آن‌هارا با قالب TIF یا TIFF ضبط کنید. سپس با استفاده از جعبه‌ ابزار Insert و باز کردن کشوهای Picture و FromFile شکل موردنظر خود در محلی که مکان‌نما واقع است وارد کنید. برای حفظ کیفیت تصویر روی صفحه کاغذ از به‌کارگیری تصویرهایی که با قالب‌هایBMP، PNG، GIF و JPEG اجتناب کنید. حتی اگر تصویری را اسکن می‌کنید حتماً آن را در قالب TIF یا TIFF ضبط کنید.

شماره شکل‌‌ها‌ و جدول‌ها را در متن‌ خود متذکر شوید. شکل‌ها و جدول‌ها نباید پیش از اولین اشاره به آن‌ها در متن مقاله ظاهر شوند.

هیچ‌گاه عناوین‌ را به‌ عنوان‌ قسمتی‌ از شکل ‌به‌صورت تصویری ذخیره نکنید. همچنین اطراف‌ عنوان‌ها، شکل‌ها‌ و جداول از کادر اضافی استفاده نکنید.

6-   نتیجه‌گیری و پیشنهادات

وجود بخش جمع‌بندی یا نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است.

منابع و مآخذ

بخش منابع و مآخذ در انتهای مقاله قرار می‌گیرد و عنوان آن دارای شماره نیست. در نوشتن منابع و مآخذ ابتدا منابع و مآخذ فارسی و بعد منابع و مآخذ انگلیسی را ذکر کنیدو آن‌ها را به ترتیبی که در متن به آن‌ها ارجاع می‌شود، ذکر نمایید. در مقاله باید به همه منابع و مآخذ اشاره شود. مشخصات هر منبع به‌صورت کامل و در قالب استاندارد APA ذکرشوند. منابع فارسی با قلم BNazanin نازک اندازه ١٠ و مراجع انگلیسی باقلم Times New Roman اندازه 9 ذکر شوند.

الگوی تهیه مقاله برای همایش (PDF)

الگوی تهیه مقاله برای همایش (Word)

استناد دهی به شیوه APA